Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/4979
Nhan đề: Giáo trình kế toán tài chính. Phần 3: Chương 9-10
Tác giả: Nguyễn, Hoản
Bùi, Thúy Quỳnh,...
Từ khoá: Kế toán tài chính;Kế toán
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Tài chính
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/4979
Bộ sưu tập:Kế toán tài chính DN

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TLSH-270-Giao trinh ke toan tai chinh. Phan 3.pdf6.07 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.