Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/4981
Nhan đề: Giao tiếp chuyên nghiệp để bán hàng. Phần 1: Chương 1-4
Tác giả: Mạc, Hạo Kiệt
Người dịch: Thu Trần
Từ khoá: Bán hàng;Giao tiếp chuyên nghiệp;Bán hàng thành công
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Thanh niên
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/4981
Bộ sưu tập:0020032 - Bán hàng và quản trị bán hàng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TLSH-255-Giao tiep chuyen nghiep de ban hang. Phan 1.pdf5.48 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.