Tìm kiếm


Kết quả 1-10 của 119.
Kết quả tìm trong tài liệu:
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2009Bản tin khoa học. Số 07/Quý III/2009. Tư tưởng Hồ Chí Minh về phương pháp đại đoàn kết và vận dụng để xây dựng khối đại đoàn kết trong lớp học ở trường Cao đẳng Thương mại.Nguyễn, Văn Đức
2009Bản tin khoa học Trường Cao đẳng Thương mại. Số 08/Quý IV/2009Trường Cao đẳng Thương mại
2009Bản tin khoa học. Số 07/Quý III/2009. Các phương pháp tính giá hàng xuất khoNguyễn, Thị Thương
2009Bản tin khoa học. Số 07/Quý III/2009. Tóm tắt về hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học năm 2008-2009, phương hướng nhiệm vụ năm học 2009-2010Phòng Khoa học và đối ngoại
2008Bản tin khoa học. Số 03/Quý III/2008. Hướng dẫn hạch toán nghiệp vụ về hàng hóa kho bảo thuếNgô, Thị Hoài Nam
2009Bản tin khoa học. Số 07/Quý III/2009. Hướng dẫn phương pháp công tác của học sinh thực tập tốt nghiệp.Nguyễn, Tiền Tiến
2009Bản tin khoa học. Số 07/Quý III/2009. Phân tích tài chính trong hoạt động kiểm toánTrần, Thị Hòa
2009Bản tin khoa học. Số 07/Quý III/2009. Tìm hiểu về UCP No.600 đối với giảng viên và hsinh, sviên chuyên ngành Thương mại Quốc tếNguyễn, Tiến Đà
2009Bản tin khoa học. Số 07/Quý III/2009. Vấn đề tính thiệt hại phát sinh do có sự vi phạm hợp đồngĐặng, Xuân Trường
2009Bản tin khoa học. Số 07/Quý III/2009. Lý thuyết phong cách học tập và khả năng ứng dụng vào dạy họcNguyễn, Thị Đỗ Quyên


Các bộ lọc hiện tại:
Bắt đầu một phiên tìm kiếm mới
Thêm các bộ lọc:

Sử dụng bộ lọc để lọc các kết quả tìm kiếm.