Tìm kiếm


Kết quả 1-10 của 38.
Kết quả tìm trong tài liệu:
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2008Bản tin khoa học Trường Cao đẳng Thương mại. Số 02/Quý I/2008Trường Cao đẳng Thương mại
2008Bản tin khoa học. Số 04/Quý IV/2008. Vận dụng quan điểm đại hội X của Đảng vào việc giảng dạy lý luận chính trịHồ, Công Huân
2008Bản tin khoa học. Số 04/Quý IV/2008. Sinh viện với việc học tập và làm theo tấm gương tự học của Bác HồNguyễn, Văn Đức
2008Bản tin khoa học. Số 04/Quý IV/2008. Some business english terms (một vài thuật ngữ tiếng anh thương mại)Đỗ, Thị Bích Thuận
2008Bản tin khoa học. Số 02/Quý I/2008. Đọc báo: Định hướng và giải pháp phát triển chương trình đào tạo trung cấp chuyên nghiệpBan biên tập
2008Bản tin khoa học. Số 02/Quý I/2008. Giải pháp góp phần sử dụng đội ngũ lao động của nhà trường có hiệu quả hơnNguyễn, Tiền Tiến
2008Bản tin khoa học. Số 02/Quý I/2008. So sánh chuẩn mực kế toán hàng tồn kho của Việt Nam và quốc tếTrần, Thị Hòa
2008Bản tin khoa học. Số 02/Quý I/2008. Trắc nghiệm khách quan trong đánh giá năng lực nhận thức của người họcTrần, Kiêm Hồng
2008Bản tin khoa học. Số 02/Quý I/2008. Trao đổi về “Một số vấn đề cần bàn đối với tài khoản ngoại bảng (loại 0)”Nguyễn, Hữu Cúc
2008Bản tin khoa học. Số 02/Quý I/2008. Làm việc với phim ảnh và âm thanh trong Power PointLê, Trần Thanh Hiếu


Các bộ lọc hiện tại:
Bắt đầu một phiên tìm kiếm mới
Thêm các bộ lọc:

Sử dụng bộ lọc để lọc các kết quả tìm kiếm.