Tìm kiếm


Kết quả 1-10 của 61.
Kết quả tìm trong tài liệu:
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2012Bản tin khoa học. Số 17/Quý I/2012. Tư tưởng vì dân của Nguyễn Trãi và vấn đề rèn luyện phẩm chất – đạo đức cán bộ hiện nayPhạm, Thị Ngọc Liên
2012Bản tin khoa học. Số 17/Quý I/2012. Sự cần thiết và triển khai áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng ISO trong nhà trường hiện nayHuỳnh, Tiến Nam
2012Bản tin khoa học. Số 17/Quý I/2012. Kỹ thuật 6 chiếc mũ tư duy chìa khóa giải quyết xung đột ý kiến trong nhómNguyễn, Khánh Mai
2012Bản tin khoa học. Số 17/Quý I/2012. Thực trạng về nợ công Việt Nam hiện nay và một số đề xuấtNguyễn, Thị Khuyên
2012Bản tin khoa học. Số 17/Quý I/2012. Mô hình kinh doanh Groupon ứng dụng tại Việt NamNgô, Thị Hồng
2012Bản tin khoa học Trường Cao đẳng Thương mại. Số 17/Quý I/2012Trường Cao đẳng Thương mại
2012Bản tin khoa học. Số 17/Quý I/2012. Ảnh ảo giác những cách nhìn thú vịNguyễn, Thị Hậu
2012Bản tin khoa học. Số 19/Quý III/2012. Marketing trong giáo dục đào tạo và tính thích ứng của giáo dục đào tạo đối với bối cảnh kinh tế - xã hội mớiĐặng, Xuân Trường
2012Bản tin khoa học. Số 19/Quý III/2012. Thực trạng xử lý thoả thuận ấn định giá nhằm hạn chế cạnh tranh và giải pháp hoàn thiệnMai, Duy Phước
2012Bản tin khoa học. Số 19/Quý III/2012. Bản tin khoa học. Số 19/Quý III/2012. Định giá chuyển giao trong nội bộ doanh nghiệpPhạm, Thị Thanh Son; Nguyễn, Thị Thu Đến


Các bộ lọc hiện tại:
Bắt đầu một phiên tìm kiếm mới
Thêm các bộ lọc:

Sử dụng bộ lọc để lọc các kết quả tìm kiếm.