Tìm kiếm


Kết quả 1-10 của 62.
Kết quả tìm trong tài liệu:
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2013Bản tin khoa học. Số 22/Quý II/2013.Sử dụng văn học dân gian Việt Nam trong giảng dạy học phần Những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác-Lênin (Phần I)Trần, Đình Bình
2013Bản tin khoa học. Số 21/Quý I/2013. Vận dùng nghệ thuật “Thuyết cái nhât” trong dịch vụ bán lẻTrần, Thị Hoài Nam
2013Bản tin khoa học. Số 23/Quý III/2013. Trao đổi về áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố sai sót kế toánTrần, Thị Kim Phú; Cao, Thị Mai Anh
2013Bản tin khoa học. Số 24/Quý IV/2013. Triết lý giáo dục Khổng tử và sự tương thích đối với quá trình xây dựng con người mới ở nước taTrần, Thị Thanh Tâm; Nguyễn, Thị Tâm
2013Bản tin khoa học Trường Cao đẳng Thương mại. Số 23/Quý III/2013Trường Cao đẳng Thương mại
2013Bản tin khoa học. Số 24/Quý IV/2013. Giải pháp rút ngắn khoảng cách giữa sinh viên và giảng viên trong học tập kỹ năng mềm tại Trường Cao đẳng Thương mạiĐinh, Thị Thanh Nhàn
2013Bản tin khoa học. Số 22/Quý II/2013.Những lối mòn...Nguyễn, Văn Đức
2013Bản tin khoa học. Số 21/Quý I/2013. Một số nguyên nhân và biện pháp nhằm hạn chế nợ xấu của các ngân hàng thương mại Việt NamLý, Vân Phi
2013Bản tin khoa học. Số 22/Quý II/2013.Một số kỹ thuật neo chốt trong dạy họcNguyễn, Thị Đỗ Quyên
2013Bản tin khoa học. Số 21/Quý I/2013. Tư tưởng của Lênin về tự do, tất yếu thể hiện ở vấn đề cơ bản của Triết học trong “Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán”Trần, Thị Thanh Tâm; Nguyễn, Thị Tâm


Các bộ lọc hiện tại:
Bắt đầu một phiên tìm kiếm mới
Thêm các bộ lọc:

Sử dụng bộ lọc để lọc các kết quả tìm kiếm.