Tìm kiếm


Kết quả 1-10 của 11.
Kết quả tìm trong tài liệu:
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2008Bản tin khoa học. Số 04/Quý IV/2008. Vận dụng quan điểm đại hội X của Đảng vào việc giảng dạy lý luận chính trịHồ, Công Huân
2010Bản tin khoa học. Số 09/Quý I/2010. Tấm gương “Hy sinh tình nhà vì phải lo việc nước” của Hồ Chí MinhHồ, Công Huân
2010Bản tin khoa học. Số 12/Quý IV/2010. Góp phần nâng cao niềm tin chính trị cho học sinh - sinh viên Trường Cao đẳng Thương mạiHồ, Công Huân
2017Bản tin khoa học. Số 40/Quý IV/2017. Bánh chưng – Đỉnh cao triết lý nhân sinh của người Việt NamHồ, Công Huân; Trần, Đình Bình
2015Bản tin khoa học. Số 29/Quý I/2015. Vận dụng những nội dung mới của Hiến pháp năm 2013 vào giảng dạy học phần Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt NamHồ, Công Huân
2016Bản tin khoa học. Số 35/Quý III/2016. Học tập và làm theo tấm gương đam mê đọc sách của chủ tịch Hồ Chí MinhHồ, Công Huân
2012Bản tin khoa học. Số 19/Quý III/2012. Sự cần thiết phải nâng cao văn hoá chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, viên chức trẻ ở Trường Cao đẳng Thương mạiHồ, Công Huân
2010Bản tin khoa học.Số 11/Quý III/2010. Học tập Hồ Chí Minh trong việc tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loạiHồ, Công Huân
2014Bản tin khoa học. Số 25/Quý I/2014. Nhận thức mới về độc lập dân tộc trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nayHồ, Công Huân; Phạm, Thị Thùy Dương
2009Bản tin khoa học. Số 08/Quý IV/2009. Ý nghĩa của Cách mạng Tháng Mười Nga đối với Cách mạng Việt Nam và sự nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nayHồ, Công Huân


Các bộ lọc hiện tại:
Bắt đầu một phiên tìm kiếm mới
Thêm các bộ lọc:

Sử dụng bộ lọc để lọc các kết quả tìm kiếm.