Tìm kiếm


Kết quả 1-10 của 10.
  • Trước
  • 1
  • tiếp theo
Kết quả tìm trong tài liệu:
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2015Bản tin khoa học. Số 31/Quý III/2015. Ứng dụng mô hình ARIMA để dự báo giá cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt NamHoàng, Thị Thắm
2015Bản tin khoa học. Số 30/Quý II/2015. Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các công ty ngành khoáng sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt NamHoàng, Thị Thắm
2016Bản tin khoa học. Số 35/Quý III/2016. Nghiên cứu sự ảnh hưởng của một số nhân tố vĩ mô tới chỉ số Vnindex bằng mô hình ảnh hưởng ngẫu nhiênHoàng, Thị Thắm
2017Bản tin khoa học. Số 38/Quý II/2017. Vấn đề lựa chọn nghề nghiệp của người học hiện nay - Thực trạng và giải pháp (Hoàng, Thị Thắm
2018Bản tin khoa học. Số 43/Quý III/2018. Phân tích ảnh hưởng của một số nhân tố bên trong doanh nghiệp đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp ngành bảo hiểmHoàng, Thị Thắm; Trần, Thị Phúc Trinh
2018Bản tin khoa học. Số 43/Quý III/2018. Áp dụng mô hình kinh doanh chênh lệch giá (APT) để đo lường rủi ro hệ thống trong đầu tư chứng khoánHoàng, Thị Thắm
2017Bản tin khoa học. Số 39/Quý III/2017. Đánh giá chất lượng dịch vụ ký túc xá – Từ góc nhìn sinh viên nội trú Trường Cao đẳng Thương mạiHoàng, Thị Thắm
2018Bản tin khoa học. Số 41,42/Quý I,II/2018. Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của các công ty ngành thủy sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt NamNgô, Thị Thùy Trang; Hoàng, Thị Thắm
2018Bản tin khoa học. Số 41,42/Quý I,II/2018. Quản trị dòng tiền tại một số doanh nghiệp ngành dệt niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt NamLê, Thị Mỹ Phương; Hoàng, Thị Thắm
2014Bản tin khoa học. Số 26/Quý II/2014. Ứng dụng phần mềm Eview để ước lượng mô hình CAPM của các cổ phiếu niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoánHoàng, Thị Thắm


Các bộ lọc hiện tại:
Bắt đầu một phiên tìm kiếm mới
Thêm các bộ lọc:

Sử dụng bộ lọc để lọc các kết quả tìm kiếm.