Tìm kiếm


Kết quả 1-10 của 10.
  • Trước
  • 1
  • tiếp theo
Kết quả tìm trong tài liệu:
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2010Bản tin khoa học. Số 12/Quý IV/2010. Vai trò của việc tự học ở sinh viên trong đào tạo theo học chế tín chỉ hiện nayLê, Thị Mỹ Dung
2014Bản tin khoa học. Số 27/Quý III/2014. Tóm tắt đề tài NCKH của SV: Đánh giá sự hài lòng của sinh viên về chất lượng các dịch vụ trong hệ thống công nghệ thông tin tại Trường Cao đẳng Thương mạiPhạm, Thị Kim Thành; Lê, Thị Mỹ Dung
2017Bản tin khoa học. Số 39/Quý III/2017. Vai trò của cố vấn học tập trong việc thúc đẩy kết quả học tập cho sinh viên Trường Cao đẳng Thương mạiHồ, Thị Mỹ Kiều; Lê, Thị Mỹ Dung
2018Bản tin khoa học. Số 43/Quý III/2018. Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên Trường Cao đẳng Thương mạiLê, Thị Mỹ Dung
2013Bản tin khoa học. Số 23/Quý III/2013. Cần hiểu đúng về doanh nhânLê, Thị Mỹ Dung
2017Bản tin khoa học. Số 39/Quý III/2017. Nâng cao hiệu quả vận dụng phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy học phần Quản trị họcLê, Thị Mỹ Dung; Nguyễn, Ngọc Thứ
2017Bản tin khoa học. Số 38/Quý II/2017. Vai trò của đạo đức trong phát triển doanh nghiệpLê, Thị Mỹ Dung
2012Bản tin khoa học. Số 20/Quý IV/2012. Thực trạng và giải pháp nâng cao văn hóa học đường cho Học sinh – Sinh viên Trường Cao đẳng Thương mạiLê, Thị Mỹ Dung
2016Bản tin khoa học. Số 33/Quý I/2016. Vận dụng hiệu quả Batna và Zopa trong đàm phán kinh doanhLê, Thị Mỹ Dung
2016Bản tin khoa học. Số 34/Quý II/2016. Giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả tự đánh giá CTĐTHồ, Thị Mỹ Kiều; Lê, Thị Mỹ Dung


Các bộ lọc hiện tại:
Bắt đầu một phiên tìm kiếm mới
Thêm các bộ lọc:

Sử dụng bộ lọc để lọc các kết quả tìm kiếm.