Tìm kiếm


Kết quả 1-10 của 11.
Kết quả tìm trong tài liệu:
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2008Bản tin khoa học. Số 02/Quý I/2008. Trao đổi về “Một số vấn đề cần bàn đối với tài khoản ngoại bảng (loại 0)”Nguyễn, Hữu Cúc
2009Bản tin khoa học. Số 08/Quý IV/2009. Trao đổi về phương pháp kế toán thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ đối với trường hợp mua hàng không có chứng từ thanh toán qua Ngân hàngNguyễn, Hữu Cúc
2015Bản tin khoa học. Số 29/Quý I/2015. Phân tích tỷ suất sinh lợi tài sản trong doanh nghiệp qua công thức DUPONTNguyễn, Hữu Cúc
2016Bản tin khoa học. Số 36/Quý IV/2016. Một số giải pháp để phát triển hoạt động đào tạo ngắn hạn và bồi dưỡng tại Trường Cao đẳng Thương mạiNguyễn, Hữu Cúc
2015Bản tin khoa học. Số 32/Quý IV/2015. Những giải pháp cơ bản nâng cao kỹ năng giảng dạy thực hành cho giảng viên Trường Cao đẳng Thương mạiNguyễn, Hữu Cúc
2015Bản tin khoa học. Số 31/Quý III/2015. Phương pháp kế toán hàng khuyến mại có kèm theo điều kiện đối với khách hàngNguyễn, Hữu Cúc
2014Bản tin khoa học. Số 26/Quý II/2014. Thực trạng đổi mới phương pháp giảng dạyNguyễn, Hữu Cúc
2012Bản tin khoa học. Số 18/Quý II/2012. Trao đổi về phương pháp thu thập số liệu để tính chỉ tiêu số vòng quay của hàng tồn kho trong phân tích hoạt động kinh doanhNguyễn, Hữu Cúc
2010Bản tin khoa học. Số 12/Quý IV/2010. Trao đổi về phương pháp thu thập số liệu để tính số vòng quay khoản phải thu trong phân tích báo cáo tài chính của doanh nghiệpNguyễn, Hữu Cúc
2009Bản tin khoa học. Số 05/Quý I/2009. Trao đổi về phương pháp kế toán nghiệp vụ kinh tế giao dịch hợp đồng tương laiNguyễn, Hữu Cúc


Các bộ lọc hiện tại:
Bắt đầu một phiên tìm kiếm mới
Thêm các bộ lọc:

Sử dụng bộ lọc để lọc các kết quả tìm kiếm.