Tìm kiếm


Kết quả 1-10 của 11.
Kết quả tìm trong tài liệu:
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2011Bản tin khoa học. Số 15/Quý III/2011. Bàn về phạm trù “Giá trị thặng dư” trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt NamNguyễn, Thị Tâm
2014Bản tin khoa học. Số 27/Quý III/2014. Lý luận giá trị thặng dư - Một số vấn đề nhận thức trong điều kiện thực tiễn ở Việt NamNguyễn, Thị Tâm; Bùi, Trọng Vững
2013Bản tin khoa học. Số 24/Quý IV/2013. Triết lý giáo dục Khổng tử và sự tương thích đối với quá trình xây dựng con người mới ở nước taTrần, Thị Thanh Tâm; Nguyễn, Thị Tâm
2018Bản tin khoa học. Số 41,42/Quý I,II/2018. Giáo dục thái độ của sinh viên qua phạm trù khả năng - hiện thực của chủ nghĩa Mác LêninNguyễn, Thị Tâm
2013Bản tin khoa học. Số 21/Quý I/2013. Tư tưởng của Lênin về tự do, tất yếu thể hiện ở vấn đề cơ bản của Triết học trong “Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán”Trần, Thị Thanh Tâm; Nguyễn, Thị Tâm
2012Bản tin khoa học. Số 18/Quý II/2012. Một số bài tập vận dụng trong học phần Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-LêninNguyễn, Thị Tâm
2017Bản tin khoa học. Số 37/Quý I/2017. Trao đổi về dạy và học các học phần Lý luận chính trị từ những con sốNguyễn, Thị Tâm
2018Bản tin khoa học. Số 43/Quý III/2018. Vận dụng nguyên lý về mối liên hệ phổ biến trong hoạt động dạy và họcNguyễn, Thị Tâm
2013Bản tin khoa học. Số 22/Quý II/2013.Hướng dẫn giải một số dạng bài tập cơ bản trong học phần Những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác-Lênin (Phần II)Trần, Thị Thanh Tâm; Nguyễn, Thị Tâm
2016Bản tin khoa học. Số 33/Quý I/2016. Một số trao đổi về phương pháp dạy học tích cựcNguyễn, Thị Tâm


Các bộ lọc hiện tại:
Bắt đầu một phiên tìm kiếm mới
Thêm các bộ lọc:

Sử dụng bộ lọc để lọc các kết quả tìm kiếm.