Tìm kiếm


Kết quả 1-10 của 12.
Kết quả tìm trong tài liệu:
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2009Bản tin khoa học. Số 07/Quý III/2009. Hướng dẫn phương pháp công tác của học sinh thực tập tốt nghiệp.Nguyễn, Tiền Tiến
2009Bản tin khoa học. Số 6/Quý II/2009. Một số ý kiến về tổ chức đào tạo ngắn hạn theo địa chỉ tại các cơ sở đào tạoNguyễn, Tiền Tiến
2010Bản tin khoa học.Số 11/Quý III/2010. Mừng và loNguyễn, Tiền Tiến
2010Bản tin khoa học. Số 09/Quý I/2010. Bài thơ: MỘT CHÚTNguyễn, Tiền Tiến
2016Bản tin khoa học. Số 33/Quý I/2016. Nâng cao kỹ năng dạy thực hành tại Trường Cao đẳng Thương mạiNguyễn, Tiền Tiến
2009Bản tin khoa học. Số 03/Quý III/2008. Cải tiến tổ chức thực hành, thực tập tốt nghiệp của học sinh bậc trung cấp chuyên nghiệp (chính quy và không chính quy)Nguyễn, Tiền Tiến
2008Bản tin khoa học. Số 02/Quý I/2008. Giải pháp góp phần sử dụng đội ngũ lao động của nhà trường có hiệu quả hơnNguyễn, Tiền Tiến
2013Bản tin khoa học. Số 21/Quý I/2013. Nhìn lại học kỳ I để nổ lực hơn trong học kỳ II năm học 2012-2013Nguyễn, Tiền Tiến
2013Bản tin khoa học. Số 23/Quý III/2013. Trường Cao đẳng Thương mại trong xu hướng phát triển và tự chủNguyễn, Tiền Tiến
2017Bản tin khoa học. Số 38/Quý II/2017. Vận dụng phân tích nghề vào các nghề đang đào tạo tại Trường Cao đẳng Thương mạiNguyễn, Tiền Tiến


Các bộ lọc hiện tại:
Bắt đầu một phiên tìm kiếm mới
Thêm các bộ lọc:

Sử dụng bộ lọc để lọc các kết quả tìm kiếm.