Tìm kiếm


Kết quả 1-10 của 12.
Kết quả tìm trong tài liệu:
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2009Bản tin khoa học. Số 6/Quý II/2009. Vai trò của quan hệ sản xuất trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước taPhạm, Thị Hoa
2010Bản tin khoa học. Số 10/Quý II/2010. Tấm gương về lòng nhân ái, khoan dung của Chủ tịch Hồ Chí MinhPhạm, Thị Hoa
2010Bản tin khoa học. Số 09/Quý I/2010. Những biểu hiện của quan hệ sản xuất trong nền kinh tế tri thứcPhạm, Thị Hoa
2015Bản tin khoa học. Số 29/Quý I/2015. Sử dụng sơ đồ trong giảng dạy học phần Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin (phần 2)Phạm, Thị Hoa; Phạm, Thị Thùy Dương
2011Bản tin khoa học. Số 14/Quý II/2011. Quan niệm “Thiện”, “Ác” và yêu cầu đối với con người mới ở nước ta hiện nayPhạm, Thị Hoa
2015Bản tin khoa học. Số 31/Quý III/2015. Giáo dục sinh viên nâng cao giá trị sức lao động của mình thông qua giảng dạy lý luận hàng hóa sức lao động của C. MácPhạm, Thị Hoa
2009Bản tin khoa học. Số 05/Quý I/2009. Tư tưởng Hồ Chí Minh về bồi dưỡng thế hệ trẻ cho đời sauPhạm, Thị Hoa
2015Bản tin khoa học. Số 32/Quý IV/2015. Vận dụng phương pháp quy nạp vào giảng dạy học phần Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1Phạm, Thị Hoa
2011Bản tin khoa học. Số 16/Quý IV/2011. Quan niệm của C.Mác về “Tha hóa” và biểu hiện của nó trong giai đoạn hiện nayPhạm, Thị Hoa
2016Bản tin khoa học. Số 35/Quý III/2016. Vận dụng PP so sánh vào giảng dạy HP NNLCBCCNMLPhạm, Thị Hoa


Các bộ lọc hiện tại:
Bắt đầu một phiên tìm kiếm mới
Thêm các bộ lọc:

Sử dụng bộ lọc để lọc các kết quả tìm kiếm.