Tìm kiếm


Kết quả 1-10 của 15.
Kết quả tìm trong tài liệu:
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2008Bản tin khoa học. Số 02/Quý I/2008. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của văn hóa và vấn đề xây dựng lối sống văn hóa cho sinh viên hiện nayNguyễn, Văn Đức
2008Bản tin khoa học. Số 02/Quý I/2008. So sánh chuẩn mực kế toán hàng tồn kho của Việt Nam và quốc tếTrần, Thị Hòa
2008Bản tin khoa học. Số 02/Quý I/2008. Tin hoạt động biên soạn, nghiên cứu khoa học Trường Cao đẳng Thương mạiBan biên tập
2008Bản tin khoa học. Số 02/Quý I/2008. Trao đổi về “Một số vấn đề cần bàn đối với tài khoản ngoại bảng (loại 0)”Nguyễn, Hữu Cúc
2008Bản tin khoa học. Số 02/Quý I/2008. Làm việc với phim ảnh và âm thanh trong Power PointLê, Trần Thanh Hiếu
2008Bản tin khoa học Trường Cao đẳng Thương mại. Số 02/Quý I/2008Trường Cao đẳng Thương mại
2008Bản tin khoa học. Số 02/Quý I/2008. Trao đổi về nghệ thuật bán hàngĐặng, Thị Tường Vy
2008Bản tin khoa học. Số 02/Quý I/2008. Giải pháp góp phần sử dụng đội ngũ lao động của nhà trường có hiệu quả hơnNguyễn, Tiền Tiến
2008Bản tin khoa học. Số 02/Quý I/2008. Trắc nghiệm khách quan trong đánh giá năng lực nhận thức của người họcTrần, Kiêm Hồng
2008Bản tin khoa học. Số 02/Quý I/2008. Máy móc tạo ra giá trị thặng dư?Nguyễn, Mạnh Công


Các bộ lọc hiện tại:
Bắt đầu một phiên tìm kiếm mới
Thêm các bộ lọc:

Sử dụng bộ lọc để lọc các kết quả tìm kiếm.