Tìm kiếm


Kết quả 1-10 của 35.
Kết quả tìm trong tài liệu:
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2014Bản tin khoa học. Số 27/Quý III/2014. Thực trạng của sinh viên năm nhất và chìa khóa thành công trên giảng đường đại học, cao đẳngDương, Thị Mỹ Hoàng
2008Bản tin khoa học. Số 04/Quý IV/2008. Sinh viện với việc học tập và làm theo tấm gương tự học của Bác HồNguyễn, Văn Đức
2010Bản tin khoa học. Số 12/Quý IV/2010. Vai trò của việc tự học ở sinh viên trong đào tạo theo học chế tín chỉ hiện nayLê, Thị Mỹ Dung
2010Bản tin khoa học. Số 12/Quý IV/2010. Góp phần nâng cao niềm tin chính trị cho học sinh - sinh viên Trường Cao đẳng Thương mạiHồ, Công Huân
2014Bản tin khoa học. Số 27/Quý III/2014. Tóm tắt đề tài NCKH của SV: Đánh giá sự hài lòng của sinh viên về chất lượng các dịch vụ trong hệ thống công nghệ thông tin tại Trường Cao đẳng Thương mạiPhạm, Thị Kim Thành; Lê, Thị Mỹ Dung
2015Bản tin khoa học. Số 30/Quý II/2015. Giảng dạy chủ động - Phương pháp thúc đẩy sinh viên tích cực học tậpNgô, Thị Đạo; Nguyễn, Thị Phượng
2011Bản tin khoa học. Số 14/Quý II/2011. Một số vấn đề cần lưu ý với sinh viên thực tập tốt nghiệp khi vận dụng quyết định 48/2006/QĐ-BTCPhạm, Thị Thanh Son
2016Bản tin khoa học. Số 34/Quý II/2016. Sinh viên Trường Cao đẳng Thương mại - sống sao cho sống độngNguyễn, Văn Đức
2014Bản tin khoa học. Số 28/Quý IV/2014. Kỹ năng mềm – Sự cần thiết đối với sinh viên mới ra trườngDương, Thị Mỹ Hoàng
2014Bản tin khoa học. Số 28/Quý IV/2014. Tóm tắt đề tài Nghiên cứu khoa học của sinh viên: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định vay vốn của sinh viên tại Trường Cao đẳng Thương mạiTrần, Thị Thục Quyên; Vũ, Thị Loan


Các bộ lọc hiện tại:
Bắt đầu một phiên tìm kiếm mới
Thêm các bộ lọc:

Sử dụng bộ lọc để lọc các kết quả tìm kiếm.