Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
Bản tin Khoa học 559

Tổng lượt truy cập theo tháng

November 2018 December 2018 January 2019 February 2019 March 2019 April 2019 May 2019
Bản tin Khoa học 92 17 11 11 15 15 22

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Việt Nam 485
Hoa Kỳ 33
Trung Quốc 9
Nga 5
Hàn Quốc 3
Hung-ga-ri 2
Nhật Bản 2
Ca-na-đa 1
Đan Mạch 1
Pháp 1

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Nha Trang 253
Hanoi 227
Fremont 12
Jacksonville 6
Saint Petersburg 5
Chongqing 3
Fuzhou 3
Garden City 3
Philadelphia 3
Ann Arbor 2