Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
Bản tin Khoa học 495

Tổng lượt truy cập theo tháng

July 2018 August 2018 September 2018 October 2018 November 2018 December 2018 January 2019
Bản tin Khoa học 6 6 36 62 92 17 10

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Việt Nam 451
Hoa Kỳ 19
Nga 5
Nhật Bản 2
Hung-ga-ri 1
Hàn Quốc 1

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Nha Trang 253
Hanoi 196
Fremont 5
Saint Petersburg 5
Jacksonville 3
Philadelphia 3
Ann Arbor 2
Mountain View 2
Wilmington 2
Da Nang 1