Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
Bản tin Khoa học 873

Tổng lượt truy cập theo tháng

August 2019 September 2019 October 2019 November 2019 December 2019 January 2020 February 2020
Bản tin Khoa học 52 7 25 12 30 5 12

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Việt Nam 548
Hoa Kỳ 69
Trung Quốc 13
Nga 5
Nhật Bản 4
Ca-na-đa 3
Hàn Quốc 3
U-crai-na 3
Hung-ga-ri 2
Đức 1

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Hanoi 282
Nha Trang 253
Philadelphia 25
Fremont 12
Jacksonville 9
Ho Chi Minh City 7
Dearborn 5
Saint Petersburg 5
Chongqing 3
Fuzhou 3