Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
Bản tin Khoa học 374

Tổng lượt truy cập theo tháng

April 2018 May 2018 June 2018 July 2018 August 2018 September 2018 October 2018
Bản tin Khoa học 0 266 0 6 6 36 60

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Việt Nam 361
Hoa Kỳ 9
Nga 2
Hàn Quốc 1

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Nha Trang 253
Hanoi 107
Jacksonville 3
Philadelphia 2
Saint Petersburg 2
Wilmington 2
Ann Arbor 1
Daejeon 1
Dong Nai 1
Garden City 1