Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
Bản tin Khoa học 625

Tổng lượt truy cập theo tháng

January 2019 February 2019 March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019
Bản tin Khoa học 11 11 15 15 22 35 31

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Việt Nam 513
Hoa Kỳ 33
Trung Quốc 9
Nga 5
Hàn Quốc 3
Ca-na-đa 2
Hung-ga-ri 2
Nhật Bản 2
Đan Mạch 1
Pháp 1

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Nha Trang 253
Hanoi 248
Fremont 12
Ho Chi Minh City 7
Jacksonville 6
Saint Petersburg 5
Chongqing 3
Fuzhou 3
Garden City 3
Philadelphia 3