Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5008
Nhan đề: Ý tưởng kỳ quặc tạo ra đột phá
Tác giả: Robert I. Sutton
Từ khoá: Bán hàng;Ý tưởng
Năm xuất bản: 2008
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5008
Bộ sưu tập:0020032 - Bán hàng và quản trị bán hàng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TLHTST-318-Y tuong ki quac.pdf1.25 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.