Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5009
Nhan đề: Bản tin khoa học. Số 07/Quý III/2009. Tóm tắt về hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học năm 2008-2009, phương hướng nhiệm vụ năm học 2009-2010
Tác giả: Phòng Khoa học và đối ngoại
Từ khoá: Bản tin khoa học;Quý III/2009;Số 7. 2009
Năm xuất bản: 2009
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5009
Bộ sưu tập:Số 7

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
7.1. Tom tat hoat dong dao tao.pdf145.1 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.