Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5012
Nhan đề: Bản tin khoa học. Số 07/Quý III/2009. Lý thuyết phong cách học tập và khả năng ứng dụng vào dạy học
Tác giả: Nguyễn, Thị Đỗ Quyên
Từ khoá: Bản tin khoa học;Quý III/2009;Phong cách học tập;Dạy học
Năm xuất bản: 2009
Nhà xuất bản: TTXB GTVT Miền Trung
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5012
Bộ sưu tập:Số 7

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
7.4. Ly thuyet phong cach hoc tap.pdf261.58 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.