Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5013
Nhan đề: Bản tin khoa học. Số 07/Quý III/2009. Phân tích tài chính trong hoạt động kiểm toán
Tác giả: Trần, Thị Hòa
Từ khoá: Bản tin khoa học;Quý III/2009;Phân tích tài chính;Hoạt động kiểm toán
Năm xuất bản: 2009
Nhà xuất bản: TTXB GTVT Miền Trung
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5013
Bộ sưu tập:Số 7

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
7.5. Phan tich tai chinh.pdf260.58 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.