Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5015
Nhan đề: Bản tin khoa học. Số 07/Quý III/2009. Vấn đề tính thiệt hại phát sinh do có sự vi phạm hợp đồng
Tác giả: Đặng, Xuân Trường
Từ khoá: Bản tin khoa học;Quý III/2009;Vi phạm hợp đồng;Thiệt hại
Năm xuất bản: 2009
Nhà xuất bản: TTXB GTVT Miền Trung
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5015
Bộ sưu tập:Số 7

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
7.7. Van de thiet hai.pdf180.83 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.