Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5016
Nhan đề: Bản tin khoa học. Số 07/Quý III/2009. Các phương pháp tính giá hàng xuất kho
Tác giả: Nguyễn, Thị Thương
Từ khoá: Bản tin khoa học;Quý III/2009;Phương pháp tính giá;Hàng xuất kho
Năm xuất bản: 2009
Nhà xuất bản: TTXB GTVT Miền Trung
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5016
Bộ sưu tập:Số 7

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
7.8. Cac phuong phap tinh gia.pdf199.82 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.