Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5019
Nhan đề: Bản tin khoa học. Số 07/Quý III/2009. Nhãn hàng hóa - Thông điệp tới người tiêu dùng
Tác giả: Trương, Bích Ngọc
Từ khoá: Bản tin khoa học;Quý III/2009;Nhãn hàng hóa;Người tiêu dùng
Năm xuất bản: 2009
Nhà xuất bản: TTXB GTVT Miền Trung
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5019
Bộ sưu tập:Số 7

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
7.11. Nhan hang hoa.pdf177.15 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.