Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
05. Quản trị kinh doanh du lịch 730

Tổng lượt truy cập theo tháng

February 2019 March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019
05. Quản trị kinh doanh du lịch 2 15 30 16 15 23 23

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Việt Nam 553
Hoa Kỳ 55
Pháp 14
Vương quốc Anh 7
Trung Quốc 4
Ý 4
Hung-ga-ri 2
EU 1
Nhật Bản 1
Ma-lay-xi-a 1

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Hanoi 490
Ann Arbor 13
Ho Chi Minh City 12
Mountain View 10
Dinh Cong 9
Scottsdale 8
Hai Phong 7
Saigon 7
Quan 6
Fremont 5