Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
05. Quản trị kinh doanh du lịch 759

Tổng lượt truy cập theo tháng

July 2019 August 2019 September 2019 October 2019 November 2019 December 2019 January 2020
05. Quản trị kinh doanh du lịch 23 30 8 4 6 1 3

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Việt Nam 566
Hoa Kỳ 58
Pháp 14
Vương quốc Anh 7
Trung Quốc 5
Ý 4
Hung-ga-ri 2
EU 1
Nhật Bản 1
Ma-lay-xi-a 1

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Hanoi 499
Ann Arbor 13
Mountain View 13
Ho Chi Minh City 12
Dinh Cong 9
Saigon 8
Scottsdale 8
Hai Phong 7
Quan 6
Fremont 5