Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5020
Nhan đề: Bản tin khoa học. Số 07/Quý III/2009. Giới thiệu về tiêu chuẩn ISO 9001 phiên bản mới năm 2008
Tác giả: Nguyễn, Tri Vũ
Từ khoá: Bản tin khoa học;Quý III/2009;Tiêu chuẩn ISO;Phiên bản mới
Năm xuất bản: 2009
Nhà xuất bản: TTXB GTVT Miền Trung
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5020
Bộ sưu tập:Số 7

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
7.12. Gioi thieu ve tieu chuan ISO.pdf255.24 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.