Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5022
Nhan đề: Bản tin khoa học. Số 07/Quý III/2009. Xử lý một số tình huống khi sử dụng máy chiếu hiệu Sony
Tác giả: Trần, Kiêm Hồng
Từ khoá: Bản tin khoa học;Quý III/2009
Năm xuất bản: 2009
Nhà xuất bản: TTXB GTVT Miền Trung
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5022
Bộ sưu tập:Số 7

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
7.14. Xu ly mot so tinh huong.pdf306.16 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.