Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5024
Nhan đề: Bản tin khoa học Trường Cao đẳng Thương mại. Số 7/Quý III/2009
Tác giả: Trường Cao đẳng Thương mại
Từ khoá: Bản tin khoa học;Quý III/2009
Năm xuất bản: 2009
Nhà xuất bản: TTXB GTVT Miền Trung
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5024
Bộ sưu tập:Số 7

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
0.File tong hop ban tin 24.09.09.pdf915 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu
bia_bantin_so07_MOI.jpg76.56 kBJPEGXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.