Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
07. Quản trị kinh doanh nhà hàng 643

Tổng lượt truy cập theo tháng

July 2019 August 2019 September 2019 October 2019 November 2019 December 2019 January 2020
07. Quản trị kinh doanh nhà hàng 10 11 1 7 0 5 2

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Việt Nam 527
Hoa Kỳ 44
Trung Quốc 5
Pháp 4
Nhật Bản 4
A1 2
EU 2
Vương quốc Anh 2
Hung-ga-ri 2
Ý 2

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Hanoi 469
Ho Chi Minh City 13
Mountain View 9
Quan 8
Ann Arbor 7
Hai Phong 7
Phu Tho 6
Da Nang 5
Fremont 5
Saigon 5