Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
07. Quản trị kinh doanh nhà hàng 628

Tổng lượt truy cập theo tháng

February 2019 March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019
07. Quản trị kinh doanh nhà hàng 3 10 15 25 16 10 11

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Việt Nam 519
Hoa Kỳ 40
Trung Quốc 4
Pháp 4
Nhật Bản 4
A1 2
EU 2
Vương quốc Anh 2
Hung-ga-ri 2
Ý 2

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Hanoi 462
Ho Chi Minh City 12
Quan 8
Ann Arbor 7
Hai Phong 7
Mountain View 7
Phu Tho 6
Da Nang 5
Fremont 5
Saigon 5