Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5055
Nhan đề: Bản tin khoa học Trường Cao đẳng Thương mại. Số 10/Quý II/2010.
Tác giả: Trường Cao đẳng Thương mại
Từ khoá: Bản tin khoa học;Số 10/Quý II/2010
Năm xuất bản: 2010
Nhà xuất bản: TTXB GTVT Miền Trung
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5055
Bộ sưu tập:Số 10

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
0. File tong hop KH10.pdf3.19 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.