Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5067
Nhan đề: Bản tin khoa học Trường Cao đẳng Thương mại. Số 11/Quý III/2010
Tác giả: Trường Cao đẳng Thương mại
Từ khoá: Bản tin khoa học;Số 11/Quý III/2010
Năm xuất bản: 2010
Nhà xuất bản: TTXB GTVT Miền Trung
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5067
Bộ sưu tập:Số 11

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
11.0 File tong hop KH11.pdf859.28 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.