Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5110
Nhan đề: Bản tin khoa học Trường Cao đẳng Thương mại. Số 01/Quý IV/2007
Tác giả: Trường Cao đẳng Thương mại
Từ khoá: Bản tin khoa học;Số 01/Quý IV/2007;Trường Cao đẳng Thương mại
Năm xuất bản: 2007
Nhà xuất bản: TTXB GTVT Miền Trung
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5110
Bộ sưu tập:Số 1

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
Bia So 01.pdf132.13 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu
BTKH01. Quý IV.2007.pdf641.29 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.