Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5116
Nhan đề: Bản tin khoa học. Số 13/Quý I/2011. Thái độ và kỹ năng sư phạm cần thiết của giảng viên với việc dạy học nêu vấn đề
Tác giả: Trần, Đình Bình
Từ khoá: Bản tin khoa học;Số 13/Quý I/2011;kỹ năng sư phạm;Giảng viên
Năm xuất bản: 2011
Nhà xuất bản: TTXB GTVT Miền Trung
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5116
Bộ sưu tập:Số 13

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
13.5 Thai do va ky nang su pham.pdf418.29 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.