Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5117
Nhan đề: Bản tin khoa học. Số 13/Quý I/2011. Đà Nẵng: Chợ truyền thống vững vàng trước siêu thị
Tác giả: Hoàng, Hà Tiên
Từ khoá: Bản tin khoa học;Số 13/Quý I/2011;Đà Nẵng;Chợ truyền thống
Năm xuất bản: 2011
Nhà xuất bản: TTXB GTVT Miền Trung
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5117
Bộ sưu tập:Số 13

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
13.7 Cho truyen thong vung vang truoc sieu thi.pdf402.42 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.