Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5118
Nhan đề: Bản tin khoa học. Số 13/Quý I/2011. Thực trạng và giải pháp công tác bảo vệ người tiêu dùng trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng
Tác giả: Trần, Thị Hòa
Từ khoá: Bản tin khoa học;Số 13/Quý I/2011;Người tiêu dùng
Năm xuất bản: 2011
Nhà xuất bản: TTXB GTVT Miền Trung
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5118
Bộ sưu tập:Số 13

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
13.8 Bao ve nguoi tieu dung tren dia ban TPDN.pdf472.43 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.