Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5119
Nhan đề: Bản tin khoa học. Số 13/Quý I/2011. Tìm hiểu khái niệm “Nhượng quyền thương mại ” theo quy định của pháp luật Việt Nam
Tác giả: Hoàng, Thị Thanh Nguyệt
Từ khoá: Bản tin khoa học;Số 13/Quý I/2011;Nhượng quyền thương mại;Pháp luật
Năm xuất bản: 2011
Nhà xuất bản: TTXB GTVT Miền Trung
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5119
Bộ sưu tập:Số 13

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
13.9 Nhuong quyen thuong mai theo quy dinh Phap luat VN.pdf490.78 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.