Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5122
Nhan đề: Bản tin khoa học. Số 13/Quý I/2011. Đòn bẩy tài chính và tác động của nó đến mức sinh lợi trong hoạt động đầu tư
Tác giả: Lê, Thị Mỹ Phương
Từ khoá: Bản tin khoa học;Số 13/Quý I/2011;Tài chính;Đầu tư
Năm xuất bản: 2011
Nhà xuất bản: TTXB GTVT Miền Trung
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5122
Bộ sưu tập:Số 13

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
13.12 Don bay tai chinh.pdf451.44 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.