Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5126
Nhan đề: Bản tin khoa học. Số 13/Quý I/2011. Tìm hiểu về bài báo khoa học
Tác giả: Ban biên tập
Từ khoá: Bản tin khoa học;Số 13/Quý I/2011;Bài báo khoa học
Năm xuất bản: 2011
Nhà xuất bản: TTXB GTVT Miền Trung
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5126
Bộ sưu tập:Số 13

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
13.16 Tim hieu ve bai bao khoa hoc.pdf389.58 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.