Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5127
Nhan đề: Bản tin khoa học. Số 08/Quý IV/2009. Ý nghĩa của Cách mạng Tháng Mười Nga đối với Cách mạng Việt Nam và sự nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nay
Tác giả: Hồ, Công Huân
Từ khoá: Bản tin khoa học;Số 08/Quý IV/2009;Cách mạng tháng mười Nga;Sự nghiệp đổi mới
Năm xuất bản: 2009
Nhà xuất bản: TTXB GTVT Miền Trung
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5127
Bộ sưu tập:Số 8

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
8.1. Y nghia CMT10 Nga.pdf467.02 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.