Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5129
Nhan đề: Bản tin khoa học. Số 08/Quý IV/2009. Vấn đề áp dụng hiệu lực của Luật cạnh tranh 2004
Tác giả: Mai, Duy Phước
Từ khoá: Bản tin khoa học;Số 08/Quý IV/2009;Luật cạnh tranh
Năm xuất bản: 2009
Nhà xuất bản: TTXB GTVT Miền Trung
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5129
Bộ sưu tập:Số 8

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
8.3 Van de ap dung luat canh tranh.pdf270.05 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.