Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5130
Nhan đề: Bản tin khoa học. Số 08/Quý IV/2009. Trao đổi về phương pháp kế toán thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ đối với trường hợp mua hàng không có chứng từ thanh toán qua Ngân hàng
Tác giả: Nguyễn, Hữu Cúc
Từ khoá: Bản tin khoa học;Số 08/Quý IV/2009;Phương pháp kế toán;Chứng từ thanh toán
Năm xuất bản: 2009
Nhà xuất bản: TTXB GTVT Miền Trung
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5130
Bộ sưu tập:Số 8

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
8.4 Trao doi ve phuong phap ke toan.pdf247.13 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.