Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5134
Nhan đề: Bản tin khoa học. Số 08/Quý IV/2009. BULLWHIP EFFECT: Nguyên nhân và hiệu quả
Tác giả: Nguyễn, Thị Quyên
Từ khoá: Bản tin khoa học;Số 08/Quý IV/2009;BULLWHIP EFFECT;Nguyên nhân
Năm xuất bản: 2009
Nhà xuất bản: TTXB GTVT Miền Trung
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5134
Bộ sưu tập:Số 8

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
8.9 Bullwhip SV - Vinh da bien tap 111209.pdf253.69 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.