Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5135
Nhan đề: Bản tin khoa học. Số 08/Quý IV/2009. Đối chiếu Chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS38) và chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS04) về tài sản cố định vô hình
Tác giả: Cao, Thị Sang
Từ khoá: Bản tin khoa học;Số 08/Quý IV/2009;Chuẩn mực kế toán;Tài sản cố định
Năm xuất bản: 2009
Nhà xuất bản: TTXB GTVT Miền Trung
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5135
Bộ sưu tập:Số 8

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
8.10 Doi chieu tieu chuan.pdf259.89 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.