Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5136
Nhan đề: Bản tin khoa học. Số 08/Quý IV/2009. Hội thi giáo viên dạy giỏi TCCN toàn quốc 2009. Những kinh nghiệm đáng quý
Tác giả: Nguyễn, Thị Hoàng Oanh
Từ khoá: Bản tin khoa học;Số 08/Quý IV/2009;Hội thi giáo viên dạy giỏi;Kinh nghiệm
Năm xuất bản: 2009
Nhà xuất bản: TTXB GTVT Miền Trung
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5136
Bộ sưu tập:Số 8

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
8.11.1 Hoi thi GV.pdf351.14 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.