Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5137
Nhan đề: Bản tin khoa học. Số 08/Quý IV/2009. Stress và những biện pháp ứng phó với stress của sinh viên
Tác giả: Nguyễn, Khánh Mai
Từ khoá: Bản tin khoa học;Số 08/Quý IV/2009;Stress;Sinh viên
Năm xuất bản: 2009
Nhà xuất bản: TTXB GTVT Miền Trung
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5137
Bộ sưu tập:Số 8

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
8.12 Stress va nhung bien phap ung pho.pdf405.54 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.