Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5138
Nhan đề: Bản tin khoa học. Số 08/Quý IV/2009. Giới thiệu tóm tắt kết quả Nghiên cứu khoa học
Tác giả: Phòng Khoa học và đối ngoại
Từ khoá: Bản tin khoa học;Số 08/Quý IV/2009
Năm xuất bản: 2009
Nhà xuất bản: TTXB GTVT Miền Trung
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5138
Bộ sưu tập:Số 8

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
8.13 Gioi thieu tom tat ket qua NCKH.pdf297.51 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.