Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5140
Nhan đề: Bản tin khoa học Trường Cao đẳng Thương mại. Số 08/Quý IV/2009
Tác giả: Trường Cao đẳng Thương mại
Từ khoá: Bản tin khoa học;Số 08/Quý IV/2009
Năm xuất bản: 2009
Nhà xuất bản: TTXB GTVT Miền Trung
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5140
Bộ sưu tập:Số 8

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
0. File tong hop KH8_1.pdf829.95 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu
bia ban tin so 08.jpg1.36 MBJPEGXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.