Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5166
Nhan đề: Bản tin khoa học Trường Cao đẳng Thương mại. Số 06/Quý II/2009
Tác giả: Trường Cao đẳng Thương mại
Từ khoá: Bản tin khoa học;Số 6/Quý II/2009
Năm xuất bản: 2009
Nhà xuất bản: TTXB GTVT Miền Trung
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5166
Bộ sưu tập:Số 6

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
BTKH06. Quý I.2009.pdf645.73 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.