Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5168
Nhan đề: Xã hội học đại cương
Tác giả: Dương, Hồng Minh
Từ khoá: Xã hội học
Năm xuất bản: 2010
Nhà xuất bản: Chính trị Hành chính
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5168
Bộ sưu tập:Chính trị

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TLSH-275-Xa hoi hoc dai cuong.pdf5.17 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.