Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5169
Nhan đề: Xã hội học
Tác giả: Đại học Kinh tế Quốc dân
Từ khoá: Xã hội học
Năm xuất bản: 1999
Nhà xuất bản: Hà Nội
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/5169
Bộ sưu tập:Cơ Bản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TLSH-276-Xa hoi hoc.pdf3.33 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.