Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
Xã hội học 23

Tổng lượt truy cập theo tháng

January 2019 February 2019 March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019
Xã hội học 5 0 0 1 0 2 6

Tải tập tin

Lượt truy cập
TLSH-276-Xa hoi hoc.pdf 7

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Việt Nam 5
Hoa Kỳ 3
Hung-ga-ri 2
EU 1

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Nha Trang 3
Fremont 2
Hanoi 2
Jacksonville 1