Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
Xã hội học 30

Tổng lượt truy cập theo tháng

May 2019 June 2019 July 2019 August 2019 September 2019 October 2019 November 2019
Xã hội học 0 2 6 5 1 0 1

Tải tập tin

Lượt truy cập
TLSH-276-Xa hoi hoc.pdf 10

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Việt Nam 5
Hoa Kỳ 4
Hung-ga-ri 2
Trung Quốc 1
EU 1

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Nha Trang 3
Fremont 2
Hanoi 2
Chengdu 1
Jacksonville 1
Philadelphia 1